از دل ایران تا تن جهان

40,000تومان

13 در انبار

از دل ایران تا تن جهان
آرش نورآقایی
۱۰۴ صفحه
نشر نوسده

متن‌های این کتاب، حاصل دریافت‌های سـالهای سـفر در ایران و جهان است.
کوتـاه‌نوشـتهایی کـه سـفرنامه یـا گـزارش سـفر نیسـتند ولـی حداقـل بـرای خـودم طعم شـعر شـهرهایی را دارند کـه در آنها قلم را بـا قـدم همـراه کـرده‌ام.
در برخـی از ایـن نوشـته‌ها، امیـد مـوج میزنـد و گاهـی نیـز بیـم رخ می‌نمایـد.
در میـان سـطرهای ایـن نوشـته‌ها، یـاد و دریـغ فـراوان اسـت. و در
لایه‌هـای زیریـن متن‌هـا می.تـوان رگه‌هایـی از باورهـای عامیانـه و
سـبک زندگـی مردمـان ایـران و جهـان را یافـت.
کتاب شامل سه بخش است:
از دل ایران (نوشته‌هایی در رابطه با ایران و شهرهایش)؛
تا تن جهان (متنهایی در رابطه با جهان و شعورش)؛
داستانسـتان ایرانسـتان (داسـتانکهایی مرتبـط بـا فرهنـگ و
باورهـای عامیانـه‌ی مـردم ایـران).

این کتاب پیشکشـی اسـت به روح «اسـتاد محمدرضا شـجریان».

آرش نورآقایی
پاییز ۱۴۰۰ هجری شمسی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “از دل ایران تا تن جهان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن