از دل ایران تا تن جهان (چاپ دوم)

۶۰,۰۰۰تومان

از دل ایران تا تن جهان
آرش نورآقایی
۱۰۴ صفحه
نشر نوسده

متن‌های این کتاب، حاصل دریافت‌های سـالهای سـفر در ایران و جهان است.
کوتـاه‌نوشـتهایی کـه سـفرنامه یـا گـزارش سـفر نیسـتند ولـی حداقـل بـرای خـودم طعم شـعر شـهرهایی را دارند کـه در آنها قلم را بـا قـدم همـراه کـرده‌ام.
در برخـی از ایـن نوشـته‌ها، امیـد مـوج میزنـد و گاهـی نیـز بیـم رخ می‌نمایـد.
در میـان سـطرهای ایـن نوشـته‌ها، یـاد و دریـغ فـراوان اسـت. و در
لایه‌هـای زیریـن متن‌هـا می.تـوان رگه‌هایـی از باورهـای عامیانـه و
سـبک زندگـی مردمـان ایـران و جهـان را یافـت.
کتاب شامل سه بخش است:
از دل ایران (نوشته‌هایی در رابطه با ایران و شهرهایش)؛
تا تن جهان (متنهایی در رابطه با جهان و شعورش)؛
داستانسـتان ایرانسـتان (داسـتانکهایی مرتبـط بـا فرهنـگ و
باورهـای عامیانـه‌ی مـردم ایـران).

این کتاب پیشکشـی اسـت به روح «اسـتاد محمدرضا شـجریان».

آرش نورآقایی
پاییز ۱۴۰۰ هجری شمسی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “از دل ایران تا تن جهان (چاپ دوم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا