فصلنامه گلیگمش ویژه کنوانسیون ۲۰۱۷

فصلنامه گلیگمش ویژه کنوانسیون ۲۰۱۷

کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری از ۶ تا ۱۳ بهمن ماه 1396  با حضور راهنمایان گردشگری جهان در ایران برگزار شد. تیم تحریریه گیلگمش در راستای برنامه کنوانسیون ویژه‌نامه‌ای درباره کنوانسیون منتشر کرد که این ویژه‌نامه اولین شماره انگلیسی زبان مجله گیلگمش نیز محسوب می‌شود.

در این ویژه نامه، یادداشتی از "طالب ریفاعی" رئیس سازمان جهانی گردشگری منتشر شده که در آن ایران را یک مقصد گردشگری فرهنگی می‌داند. رئیس فدراسیون راهنمایان نیز مقاله‌ای درباره گردشگری نوشته است و رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز پیام خود را درباره این برنامه اعلام کرده است. اما در بخش‌های دیگر این ویژه‌نامه درباره تاریخ تشکیل فدراسیون راهنمایان گردشگری، جاذبه‌های میراث جهانی ایران، جاذبه‌های گردشگری شهرهای ایران مطالبی نوشته و شعار گردشگری پایدار نبز که برای توسعه که توسط سازمان ملل اعلام شده، تشریح شده است.

نظر دادن