ویژه‌‌نامه "سفر به هفت شهر عشق"

ویژه‌‌نامه "سفر به هفت شهر عشق"

این ویژه‌نامه با ترکیب کلیدواژه‌های خراسان بزرگ، جاده ابریشم، طراحی تورهای معنوی، مسیر حرکت امام رضا(ع) در ایران، گردشگری کم‌شتاب و استفاده از قطار در سفر، یک سفر بی‌همتا در مسیر هفت شهر عشق را به شما معرفی می‌کند.

شما می‌توانید این آیتم را با قیمت 200,000ریال تهیه کنید.
فصلنامه گلیگمش ویژه کنوانسیون ۲۰۱۷

فصلنامه گلیگمش ویژه کنوانسیون ۲۰۱۷

کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری از ۶ تا ۱۳ بهمن ماه 1396 با حضور راهنمایان گردشگری جهان در ایران برگزار شد. تیم تحریریه گیلگمش در راستای برنامه کنوانسیون ویژه‌نامه‌ای درباره کنوانسیون منتشر کرد که این ویژه‌نامه اولین شماره انگلیسی زبان مجله گیلگمش نیز محسوب می‌شود.