دوچرخه گیلگمش در یزد

 میثم زارع و مهدی جعفری از همکاران خوب ما، همراه با دوچرخه، مجله‌های گیلگمش را به گردشگران خارجی معرفی می‌کنند.

همراه ما، بیننده ویدیویی از دوچرخه گیلگمش در یزد باشید.

 

ویدیو از ساغر کوهستانی 

نظر دادن