فصلنامه تخصصی بوم شناسی ۸-۷

فصلنامه تخصصی بوم شناسی ۸-۷

در بوم بخش‌هایی مختلفی که بتواند حوزه‌های علمی و تخصصی اثرگذار را حفظ و ترویج ارزش‌های بومی را فراهم کند با دیدگاهی همسو در کنار هم قرار دادیم تا پیوستگی و اهمیت چندگانه را در نظام کلان پایداری بیان کنیم. بوم تلاش می‌کند با استفاده از فناوری‌های نوین به دسته‌بندی و بازخوانی ارزش‌های بومی ایران بپردازد تا بستری برای بازآفرینی هویتی ایجاد کند. بستری که تمامی عرصه‌های ارزشی علوم و فنون ایران برای زیست هویت‌دار جامعه آتی در کنار هم مفید و موثر باشد.

بخشی از مقالاتی که این شماره می‌خوانید:

در بخش سکونتگاه و بوم: مالکیت بر آب روستا

گردشگری و بوم: ارائه راهکارهای اجرایی لازم جهت دستیابی به توسعه پایدار در صنعت گردشگری ایران

معماری و بوم: استفاده از مصالح بومی و پایدار در معماری

شهر و بوم: بازآفرینی فرهنگ‌مدار با تاکید بر توسعه گردشگری در محله چرخاب اردکان

میراث و بوم: گوردخمه‌های حسن‌شاهی شوشتر

هنر و بوم: نگاهی به سوزن‌دوزی بلوچ

فرهنگ و بوم: شیرینی‌های روستای کوتنا

طبیعت و بوم: گوناگونی رز در ایران

ملل و بوم: سنت سکونت به سبک مغولی

چهره‌ها: مروری بر نیم قرن تجربه میراثی محمد حسن محبعلی

سفر و بوم: سفر به جزیره سحرانگیز ماداگاسکار

قاب و بوم: کپرنشینان چابهار

دریچه و بوم: آشنایی با هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی  

 

شماره 8-7 فصلنامه تخصصی بوم شناسی پاییز و زمستان سال 1395 چاپ شده و صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر آن امیرحمزه ثقفی است.

 

 

شما می‌توانید این آیتم را با قیمت 171,000ریال تهیه کنید.

نظر دادن