اولین شماره مجله انگلیسی گیلگمش

اولین شماره مجله انگلیسی گیلگمش

نخستین فصلنامه گیلگمش به زبان انگلیسی و با رویکرد "توسعه پایدار" منتشر شد.

فصلنامه میراث فرهنگی، گردشگری و محیط زیست گیلگمش در بخش‌های متنوعی چون جغرافیا، ایران شناسی، سبک زندگی، هنر، اسطوره شناسی، محیط زیست و تاریخ به بازار عرضه می‌شود.

شماره تابستان گیلگمش به روند ثبت پروژه جهانی کویر لوت در فلات مرکزی و منطقه گندم بریان که از سوی ناسا به عنوان گرمترین نقطه زمین شناخته شده، می‌پردازد. در بخش دیگر، پرونده جنگل‌های هیرکانی که از نظر تنوع زیستی و جانوری بسیار پراهمیت شناخته شده‌اند، بررسی می‌شود.

محور نخستین شماره گیلگمش انگلیسی توسعه پایدار است و در این راستا، طرح جامع توسعه پایدار جامعه محور جزیره قشم با تمرکز بر نقش زنان در توسعه پایدار، به تجربه موفق آموزش زنان در حفظ جامعه محلی قشم می‌پردازد و مناطق شش‌گانه ژئوپارک جزیره قشم را معرفی می‌کند.

در بخش هنری این شماره، پیام لزوم حفظ و احترام به محیط زیست در کارهای محیطی دکتر احمد نادعلیان یکی از چهره های شناخته شده هنر محیطی در عرصه بين الملل، بازتاب داده شده است.

همچنین یکی از مقاله‌های گیلگمش در این شماره به معرفی لورنزو ویلورنسی عطرساز شهیر ایتالیایی می‌پردازد که با الهام از فضای ادبی الموت و نیشاپور دو عطر به نام این دو مکان ساخته است.

گروه فصلنامه‌های گیلگمش علاوه بر رسالت آموزشی و اطلاع رسانی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، اهداف محیط زیستی را نیز دنبال می‌کند. کاغذهای مورد نظر برای چاپ این مجله از پودر سنگ تهیه شده‌اند و در قبال هر یک تن کاغذی که برای چاپ آن به کار می‌رود از قطع ۱۶ درخت جلوگیری می‌شود.

 

  

 

 

 

 

 

نظر دادن